valtuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä eri paikallisseurakunnista. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi alkoi vuonna 2015 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun.


 • Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu neljästä viiteen kertaa vuodessa.
 • Se päättää seurakuntayhtymän keskeisistä asioista kuten toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, käsittelee toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen.
 • Kirkkovaltuusto päättää myös tuloveroprosentista, merkittävistä investoinneista ja eräiden johtavien viranhaltijoiden valinnoista.

 Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu Näsin seurakuntasalissa, osoitteessa Näsilinnankatu 26. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Pöytäkirjat ja esityslistat

 • Yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat laitetaan seurakuntayhtymän internet-sivuille seuraavana päivänä siitä, kun ne on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille.
 • Esityslista poistetaan, kun kyseisen kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirjat julkaistaan, kun ne on virallisesti tarkastettu.
 • Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin on tehty ne poistot, jotka julkisuuslain salassapitosäännökset ja henkilötietolaki edellyttävät. Liitteitä ei verkossa julkaista.

Kokoonpano toimikautena 2015-2018

 • Tampereen yhteisen kirkkovaltuuston suurin ryhmä on Yhdistynyt seurakuntaväki 22 edustajallaan. Valtuuston 51 jäsenestä 43 prosenttia on seurakuntaväestä.
 • Kokoomuksen ja sitoutumattomien ryhmällä on 15 valtuustopaikkaa (29 %).
 • Kirkkodemareilla on 11 paikkaa (22%). 
 • Uutena ryhmänä yhteiseen kirkkovaltuustoon tuli Tulkaa kaikki -liike yhdellä jäsenellä.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Toimikautena 2015-2018 puheenjohtaja on varatuomari Leevi Häikiö ja varapuheenjohtaja erityisopettaja Elina Karttunen.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä jokaisesta paikallisseurakunnasta seurakunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.

Eteläinen seurakunta

 • Koski, Kirsi
 • Salminen, Tiina
 • Simelius, Maija
 • Alajoki, Asko
 • Lähteinen, Ilpo
 • Parviola, Jarno
 • Sadeharju, Jaakko
 • Sippola, Marja-Leena
 • Koivisto, Sirpa
 • Lehtola, Liisa
 • Karsisto, Sirkka

Harjun seurakunta

 • Aapasuo, Sylvi
 • Alatalo, Seija
 • Hukari, Anneli
 • Rauhala, Leena
 • Rusi, Riitta-Liisa
 • Asula-Myllynen, Ritva
 • Karintaus, Katja
 • Poussa, Mauri
 • Koskiniemi, Helena
 • Kylmäkoski, Teemu
 • Tahlo-Jortikka, Satu

Messukylän seurakunta

 • Huotari, Tarja
 • Jehkonen, Mervi
 • Karttunen, Elina
 • Harju-Autti, Raisa
 • Karjalainen, Miisa
 • Kulkas, Matti
 • Silfverhuth, Leena
 • Häikiö, Leevi
 • Ilveskoski, Matti
 • Juva, Kaisa
 • Katto, Karita
 • Majlund, Marjo
 • Tarkkala, Janne

Ruotsalainen seurakunta

 • Haavisto-Witans, Leena

 • Sjöholm, Suzanne

Tuomiokirkkoseurakunta

 • Koskimäki, Eeva
 • Arvola, Pentti
 • Eskelinen, Tiina
 • Numminen, Anna
 • Pekki, Anu
 • Sompa-Hokkanen, Riitta
 • Backström, Rainer
 • Jokinen, Ahti
 • Karvo, Marja
 • Lipponen, Varpu
 • Punkari, Antti
 • Rautelo, Marja-Liisa
 • Uusitalo, Pekka

Ryhmien johtajat

 • Seurakuntaväki:  Asko Alajoki, vara Kaisa Juva
 • Kokoomus:  Pekka Uusitalo, vara Varpu Lipponen
 • Kirkkodemarit: Sirpa Koivisto, vara Helena Koskiniemi

Vaalilautakunta 2015-2018

 • Liisa Lehtola, henkilökohtainen varajäsen Rainer Backström
 • Antti Punkari, henkilökohtainen varajäsen Marja Karvo                                 
 • Matti Ilveskoski, henkilökohtainen varajäsen Anu Pekki